Klasse BE


Klasse BE-opplæring

Fra og med 13.01.2013 innførte myndighetene nye regler for ervervelse av førerkort.
De nye læreplanene omfatter alle førerkortklasser, også BE.
BE - person-/ varebil med tilhenger

 • med bil inntil 3.500 kg totalvekt
 • Tar du BE etter 19.01.2013 vil den tillatte totalvekten på henger begrenses til 3500 kg. Skal du kjøre med henger med over tillatt totalvekt på 3500 kg, må du ha klasse C1E, selvom hengeren trekkes med en bil. (kl B).
  Vanlige personbiler kan normalt ikke trekke tilhenger med over 3500 kg tillatt totalvekt, da de har påløpsbremser.
 • Tok du BE før den 19.01.2013: uavhengig av tilhengerens tillatte totalvekt, så lenge aktuell tilhengervekt ikke overstiger bilens tillatte tilhengervekt.
 • Dersom du har C/C1 fra før av, er det valgfritt å gjennomføre lastsikringskurset. På førerprøven kommer du til å få spørsmål som omhandler teori og gjennomføring av lastsikring.

Alle opplysninger om vekt står i vognkortet.


For å kunne kjøre opp til klasse BE, må du allerede ha førerkort klasse B. Dessuten kreves følgende obligatorisk opplæring:
Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:1 veiledningstime
Trinn 3 – Trafikal opplæring:1 veiledningstime
Trinn 4 – Avsluttende opplæring:Kurs i sikring og merking av last

NB: Etter nye regler 19.01.2013 kreves det i tillegg 3 timers obligatorisk kjøring, sikkerhetskurs på vei.

Hvis du ikke har så god trening i å kjøre med tilhenger eller selv synes du behøver mer øvelse, avtaler vi ordinære kjøretimer etter ditt behov. Kurs i sikring og merking av last settes opp etter hvert som nye elever melder seg (min. 4, max. 12 elever på hvert kurs).

Førerprøven består kun av en praktisk del, kjøring

Til dette SKAL det benyttes bil

 • som er førerprøvegodkjent i kl. B (ekstra pedaler, speil og synlig fartsmåler)
 • som sammen med tilhengeren har en tillatt totalvekt på over 3.500 kg

og tilhenger

 • som er lukket og har tillatt totalvekt på minst 1.000 kg, aktuell vekt på minst 800 kg
 • minst like høy og bred som bilen, eller mindre, forutsatt at utsyn bakover er umulig uten bruk av sidespeil

Kode B-96 - person / varebil med tilhenger

Personbil og henger med samlet tillatt totaltvekt fra 3501-4250 kg, altså 750 kg mer enn du har lov til å trekke med førerkort klasse B (Samlet tillatt totalvekt på 3500 kg)
Her er lastsikringskurset obligatorisk uansett hvilke førerkortklasser du har fra før av.
For å kunne få kode B-96, må du allerede ha førerkort klasse B. Dessuten kreves følgende obligatorisk opplæring:

 • Veiledningstime trinn 1
 • Veiledningstime trinn 2
 • 3 timers sikkerhetskurs på vei
 • Merking og sikring av last

 • Hvis du ikke har så god trening i å kjøre med tilhenger eller selv synes du behøver mer øvelse, avtaler vi ordinære kjøretimer etter ditt behov. Kurs i sikring og merking av last settes opp etter hvert som nye elever melder seg (min. 4, max. 12 elever på hvert kurs)
 • Ingen førerprøve
Husk!!
 • Alle må søke om førerkort, Statens Vegvesen på vegvesen.no
 • Alle må ha med gyldig førerkort

Prisliste for Klasse BE finner du her

Meld deg på kurs