Moped AM 146


Opplæring klasse AM146, tohjulsmoped

Myndighetene innførte nye lærerplaner for moped fra 2017.
Opplæringen for AM146, består av 4 trinn:


Trinn 1 - Grunnkurs Moped AM 146

 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Kunnskap om mennesket i trafikken
 • Om øvelseskjøring og mopdedkjøring spesielt
 • Mopeden, kontroll av kjøretøy samt bekledning 
 • Gangen i opplæringen, krav til eleven

Grunnkurs moped må være gjennomført før opplæringen kan starte.
Trafikalt grunnkurs må være gjennomført før du kan starte med AM 146 

Trinn 2 - Opplæring på avsperret område

 • Eleven skal ha minst 4 timers obligatorisk opplæring på avsperret område
 • Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
 • Kunne beherske kjøretøyet i et rolig trafikkmiljø
 • Trinnet avsluttes med en Trinnveiledning samt ettersamtale

Trinn 3 - Opplæring på veg

 • Starter vi med teoriundervisning, for å ivareta sikkerheten ved videre opplæring
 • Eleven skal ha bra nok kunnskaper og ferdigheter i trafikk 
 • Trafikal opplæring, Sikkerhetskurs på veg 4 timer
 • Trinnet avsluttes med en Trinnvurdering samt ettersamtale

Trinn 4 - Avsluttende opplæring

 • Eleven skal ha minst 4 timers obligatorisk undervisning, hvorav 3 timer er kjøring på veg
 • Elevenes risikoforståelse og trafikksystemet
 • Selvstendig kjøring i tettbygd strøk samt landevegsmiljø.
 • En time settes av til planlegging av en kjøretur og samtale etter praktisk trening

Teoriprøve ved trafikkstasjonen utløser førerkort i klasse AM146.
Praksis:

 • Hver enkelt elev skal få minst 17 timer øvingskjøring med moped
 • 3 elever pr. lærer under opplæring på veg
 • Ved privat øving kan det bare være en elev pr. ledsager
 • Lærer og ledsager må bruke MC under opplæring på veg
 • Kommunikasjonsutstyr skal brukes både ved opplæringsinstitusjon og ved privat øving
 • Ingen endring i forhold til dagens forskrifter om kjøring med passasjer

Søknad

Logg deg på vegvesen.no din side, har må du søke om førerkort samt kan du laste ned øvingskjøringsbevis.
Du kan laste ned eller søke på:
vegvesen.no
Dersom du bruker briller/kontaktlinser kreves i tillegg optikerbevis.
NB! Dersom tiden går så sjekk om du har falt ut av systemet.

Førerprøve

Førerprøven i klasse AM146 består kun av en teoretisk prøve. Etter endt kjøreopplæring innberettes den obligatoriske mopedkjøringen til Statens Vegvesen, og du kan avlegge teoriprøve på trafikkstasjonen (bestått teoriprøve utløser førerkort). Trafikkstasjonen har drop-in teoriprøve, så du bestiller ikke time på forhånd for å avlegge den teoretiske prøven.

Trafikkstasjonen har teoriprøve på skjerm alle dager: mandag kl 09-13 og tirsdag-fredag kl 08-13.
OBS!
Du må ha fylt 16 år og være ferdig med all obligatorisk kjøring for å avlegge teoretisk prøve. Lykke til!

Prisliste for Trafikalt Grunnkurs og Moped finner du her

Trinn 1 - Grunnkurs motorsykkel

 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Sikkerhetskurs med nødvendig innhold
 • Hva som er vesentlig med opplæringen og oppbyggingen av denne
 • Utstyr til sikkerhet
 • Kontroll av MC

Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

 • Teori om opplæringen, motorsykkelkjøring, miljø og sikkerhet 3 timer (Må gjennomføres før praktisk opplæring på trinnet kan begynne.)
 • Grunnleggende kjøreteknikk
 • Trinnet avsluttes med trinnveiledning 

Trinn 3 - Trafikal Opplæring

 • Kjøring i trafikk
 • Obligatorisk sikkerhetskurs i presis kjøre teknikk (4 timer)
 • Kurset foregår på lukket bane hvor eleven kjører sykkel alene
 • Innledende landeveiskjøring, kjøring i trafikk
 • Trinnet avsluttes med trinnveiledning 

Trinn 4 - Avsluttende Opplæring

 • Obligatorisk sikkerhetskurs på vei med 8 timer opplæring hvor 5 timer er praksis. Kurset begynner med 2 timer innledende teori.
 • Trinnet avsluttes med teori

Teoriprøve / praktisk prøve ved Statens Vegvesen og teoriprøve kan avlegges ved fylte 17 og et halvt.


Teoriprøve og Førerprøve

Teoriprøven må tas så raskt som overhodet mulig, det er til tider meget lang ventetid på oppkjøring og ingen får bestille oppkjøring før teori er bestått. Enkelte ganger av året bruker vi kortere tid på hele opplæringen enn de opptil 12-13 uker som ventetiden er. Ved bestilling av praktisk prøve må du konferere med lærer.Trafikkstasjonen har drop in teoriprøve alle dager: mandag kl 09-13 på Sunndalsøra.

Husk!!
 • Alle må søke om førerkort, Statens Vegvesen på vegvesen.no
 • Du må logge deg på din side med engangskode på siden til vegvesen.
 • Alle må ha med gyldig bevis samt leg ved all øvelseskjøring(ved skole og privat)
 • Gyldig legitimasjon og penger til teorigebyret når du skal avlegge teoriprøve på Trafikkstasjonen
Prisliste for Klasse A finner du her

Meld deg på kurs