Klasse A lett


MC-opplæring

Å kjøre motorsykkel er en nytelse. Vi kan vise deg hvordan!
Å kjøre på landeveien med mye svinger er utrolig morsomt, og det er nettopp har at over 80% av alle ulykker skjer. Vi vektlegger derfor denne delen av opplæringen tungt.
For å bli en god fører, må du lære deg teknikken. Bevisste og gode holdninger sammen med god kjøreteknikk, vil gjøre deg til en trygg MC fører.
Myndighetene innførte nye lærerplaner for samtlige førerkortklasser 2017. Opplæringen er delt inn i 4 trinn:


Trinn 1 - Grunnkurs klasse A

 • Opplæringen, motorsykkelkjøring
 • Miljø og sikkerhet
 • Sikkerhetsutstyr og bruken av dette
 • Sikkerhetskontroll av MC

NB!
Trafikalt grunnkurs må være gjennomført før oppstart.

Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

 • Grunnleggende kjøreteknikk
 • Trinnet avsluttes med trinnveiledning.

Trinn 3 - Trafikal Opplæring

 • Kjøring i trafikk
 • Sikkerhetskurs i trafikk (4 timer obl kurs)
 • Innledende landeveiskjøring
 • Trinnet avsluttes med trinnveiledning

Trinn 4 - Avsluttende Opplæring

 • Obligatorisk sikkerhetskurs på vei med 5 timer opplæring hvor 4 timer er praksis. Kurset begynner med  innledende teori. Eleven skal deretter ha 4 timer sammenhengene praktisk kjøring
 • Trinnet avsluttes med teori

Teoriprøve / praktisk prøve ved Statens Vegvesen fra fylte 15 og et halvt år.


Klasse A1 Utvidelse til mellomtung/tung Motorsykkel A2


Ved utvidelse fra lett til mellomtung motorsykkel skal eleven gjennomføre:

 • Sikkerhetskurs på bane i presis kjøreteknikk: 4 timer hvor 3 timer er praktisk trening
 • Obligatorisk sikkerhetskurs på vei med 6 timer hvor 4 timer er praktisk kjøring
 • Avlegge praktisk førerprøve med tung sykkel (fritak for teoriprøve)

Teoriprøve og Førerprøve
Teoriprøven må tas så raskt som overhodet mulig, det er til tider meget lang ventetid på oppkjøring og ingen får bestille oppkjøring før teori er bestått. Enkelte ganger av året bruker vi kortere tid på hele opplæringen enn de opptil 12-13 uker som ventetiden er. Ved bestilling av praktisk prøve må du konferere med lærer.

Trafikkstasjonen har drop in teoriprøve alle dager: mandag kl 09-13 og tirsdag-fredag kl 08-13.

Husk!!
 • Alle må søke om førerkort, Statens Vegvesen på vegvesen.no
 • Logg deg på vegvesen.no for å etablere din side så du får gitt fullmakt 
 • Alle må ha med gyldig bevis samt leg ved all øvelseskjøring(ved skole og privat)
 • Gyldig legitimasjon og penger til teorigebyret når du skal avlegge teoriprøve på Trafikkstasjonen

Prisliste for Klasse A lett finner du her

Meld deg på kurs